Kapitola: Tachlovice


Poutní místo „U tří habrů“ se nachází v katastru obce Vysoký Újezd; Vysoký Újezd spadá pod křídla tachlovické farnosti a už jsme v Tachlovicích. Z Tachlovic do Vysokého Újezda jsou to asi čtyři kilometry (mapa je na hlavní stránce). Tachlovice leží v okrese Praha - Západ na obou březích Radotínského potoka, který se vlévá do řeky Berounky, jejich katastr má rozlohu 660 ha a v Tachlovicích žije asi 600 obyvatel. Nejstarší historický záznam o Tachlovicích je z r. 1234. První podoba jména obce byla „Taklovici“, což značilo „lidé Taklovi“. Velkého rozkvětu Tachlovice dosáhly v 18. století, kdy tachlovické panství spravovala velkovévodkyně Toskánská, Anna Marie Františka. Tuto slavnou minulost připomíná chráněná kulturní památka - areál barokního kostela sv. Jakuba Většího z r. 1742. Později tachlovický velkostatek přešel do majetku Habsburků, po r. 1918 se stal majetkem státu až do r. 1994. Také v současné době Tachlovice vzkvétají, rozrůstají se a jsou sídlem několika soukromých firem (stavební, geologická, zemědělská, dopravní aj.). Podrobnosti: http://www.tachlovice.cz.Při cestách naším krajem každou chvíli natrefíte na jezdce na koni. Tento na snímku je Míra Kuna a jeho kůň se jmenuje Flam. Našemu kraji se říká „koňský kraj". V samotných Tachlovicích je několik stájí a chovatelů koní. Chovu koní se věnuje i tachlovický starosta Miroslav Mareš. Koňské stáje najdete také v Kuchaři, Kozolupech, Loděnici, Chýnici, Roblíně, Karlštejně atd.Barokní kostel sv. Jakuba Většího v Tachlovicích byl v r. 1742 postaven na místě starého kostela gotického. Proč sv. Jakub Větší? Protože mezi 12 apoštoly byli dva jménem Jakub, oba byli popraveni a oba byli prohlášeni za svaté. Tedy aby bylo možno je rozlišit. Ten druhý sv. Jakub není „menší“, ale „Mladší“. Ve znaku Tachlovic vidíme mj. lasturu a dva ptáky, po bližším prozkoumání kuřata, což jsou všechno atributy sv. Jakuba Většího.Perokresba kostela sv. Jakuba v Tachlovicích, jejíž autorkou je kozolupská rodačka Věra Žižková.Interiér kostela sv. Jakuba v Tachlovicích. Pastorem tachlovické farnosti byl až do července 2007 P. Josef Moulík z Úhonic. V neděli sloužíval mše ve čtyřech kostelích: v Úhonicích, Tachlovicích, Svárově a v Hořelici. Pan farář Moulík (na snímcích) působil v Tachlovicích úctyhodných 33 roků. Ve čtvrtek 5. července 2007 na svátek sv. Cyrila a Metoděje dopoledne sloužil v Tachlovicích naposledy a potom předal tachlovickou farnost svému mladému nástupci. Tím je páter Stanislav Glac, pocházející z Holýšova u Domažlic.V kostele sv. Jakuba v Tachlovicích působí v současné době jako regenschori, varhaník i zvoník v jedné osobě Josef Vlasák z Vysokého Újezda, předseda našeho občanského sdružení „Tři habry“. Pokračuje ve šlépějích svého otce Josefa Vlasáka (1907 - 1988), který hrál na varhany v tachlovickém kostele od roku 1928 celých následujících šedesát let.


Pátek 10. června 2016 - Noc kostelůNa virtuálních naučných stezkách v Tachlovicích

V červnu 2014 jsme zaregistrovali 2 nové naučné stezky v Tachlovicích. Ovšem upozorňujeme, že se jedná o naučné stezky virtuální, takže pokud na ně vyrazíte, je lépe s sebou mít internet. Nebo udělat doma důkladnou informační přípravu, vytisknout si mapku, příp. další detaily.

Klepnutím na obrázek s obilným lánem a siluetou tachlovického kostela se vám otevře „Přírodovědná naučná stezka“.

Klepnutím na obrázek s pomníkem Gebharda z Tachlovic, prvního historicky doloženého majitele obce, se vám otevře „Historická naučná stezka“. Přejeme příjemnou zábavu.


Červen 2013 - interiér tachlovického kostela opraven

V červnu 2013 vyšel v Tachlovickém zpravodaji článek, ve kterém administrátor naší farnosti, p. František Norbert Vehovský popsal úpravy a opravy, které proběhly v tachlovickém kostele sv. Jakuba většího za uplynulý rok.
Nejnutnější byla výměna elektroinstalace (podzim – zima 2012) při celkových nákladech 230 tisíc korun, z čehož část uhradily obce naší farnosti, část sponzoři, ale většinu dary tachlovických farníků.
Druhým krokem byla nová výmalba kostela (jaro 2013). Po odborném průzkumu a po konzultaci s památkáři bylo rozhodnuto vrátit se k barvám v původních vrstvách (bílá a modrá). Náklady na výmalbu činí 98 tisíc korun, ministerstvo kultury ČR přislíbilo finanční pomoc.
Přijďte se do renovovaného tachlovického kostela podívat.


Sobota 1. prosince 2012 - brigáda v tachlovickém kostele

V tachlovickém kostele sv. Jakuba Většího právě probíhá rekonstrukce rozvodu elektrické sítě. Je to akce náročná, kostel je tedy dočasně mimo provoz a nedělní bohoslužby se konají provizorně v prostorách tachlovické Mateřské školky. V sobotu 1. 12. 2012 dopoledne se v kostele konala úklidová brigáda, aby se do Vánoc vše stihlo:

Tachlovické ovečky jako brigádníci kolem svého pana faráře - P. Norberta Františka Vehovského (ten uprostřed v bílé čepičce).

Tohle není lecjaká hromada haraburdí, která při takové rekonstrukci někde v koutě vznikne. To je část kostelních varhan na kůru, zarovnaná vším možným a přikrytá igelitovou fólií. Ještě že to nevidí pan varhaník - Pepík Vlasák, předseda našeho spolku Tři habry, který je tč. shodou okolností na třítýdenním léčebném pobytu v lázních.


Neděle 21. října 2012 - Slavnost v kostele sv. Jakuba Většího v Tachlovicích

Tento tachlovický barokní kostel sv. Jakuba Většího nechala v roce 1740 postavit tehdejší majitelka Tachlovického panství Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská (1672 - 1741) na místě bývalého gotického kostelíka. 22. října roku 1742 - tedy před 270 lety - byl posvěcen.

Při příležitosti tohoto výročí se v neděli 21. října 2012 dopoledne konala v tachlovickém kostele slavnostní děkovná mše, kterou celebroval emeritní opat Tepelský J. M. Baptista Franze O. Praem. (vpravo). Přivítal ho tachlovický pan starosta Miroslav Mareš a asistoval mu tachlovický pan farář Norbert František Vehovský. Odpoledne pak byl na programu slavnostní koncert souboru Sponte Sua.

Bohoslužby se zúčastnili také tachlovičtí skauti.


Neděle 12. srpna 2012 - tachlovický pan farář se s námi rozloučil

Kaplička sv. Antonína U Tří habrů patří územně do tachlovické farnosti, a tedy i „pod křídla“ tachlovického pana faráře. Tím byl až do neděle 12. 8. 2012 P. Norbert Milan Badal, kněz, spisovatel a poradce pražského arcibiskupa. V ten den se rozloučil v kostele sv. Jakuba Většího v Tachlovicích se svými ovečkami a nastoupí pastýřskou službu v jiné farnosti.

Na závěrečném snímku je P. Norbert Milan Badal společně se svým věrným ministrantem Tomášem Hrbkem z Tachlovic. Svůj úřad předal nástupci P. ThLic. Norbertu Františku Vehovskému.


Betlémek v tachlovickém kostele

Půlnoční mše se v Tachlovicích „tradičně“ sloužila 24. 12. 2011 od 16 hodin. Mši sloužil nový pan farář P. Milan Badal.

Detail betlémku: všimněte si, že v letošním roce máme nové ozdoby vánočních stromků. Je to ruční práce - háčkované zvonky, hvězdičky a andělíčci, které vyrobila a kostelu darovala paní Brabcová z Tachlovic.


26. až 28. června 2009 - oslavy 775. výročí založení obce Tachlovice

Za vlády krále Václava I. byla v roce 1234 založena nedaleko od Prahy západním směrem ves s původním názvem „Taklovici", což tehdy znamenalo „lidé Taklovi". Letos už tomu bylo 775 let, z Takloviců jsou Tachlovice a Tachlovičtí uspořádali malou třídenní oslavu tohoto výročí (od pátku do neděle, 26. - 28. 6. 2009). Na své si přišel zaručeně téměř každý, viz následující program oslav.

(Obec Vysoký Újezd a kaplička sv. Antonína U tří habrů náleží do tachlovické farnosti; tachlovický pan farář požehnal kapličku U3H v sobotu 13. června 2009. Další podrobnosti o Tachlovicích najdete na www.tachlovice.cz)

Z tachlovických oslav jsme si vybrali k návštěvě slavnost požehnání zvonu v kostele sv. Jakuba Většího v neděli 28. června 2009 ve 14 hodin. Zvon vidíte na obrázku před oltářem v tachlovickém kostele, požehnali ho p. Stanislav Glac a p. Josef Moulík a kostel byl zaplněn do posledního místa. Přítomen byl i senátor Jiří Oberfalzer a starosta obce Tachlovice Miroslav Mareš. Zvon pochází z blíže neurčené zrušené kaple na Kladensku, vyroben byl v 15. století, do Tachlovic se dostal asi před 15 lety a opraven byl z darů tachlovických firem a občanů restaurátorskou firmou Měšťan z Rudné. Po požehnání bude zvon vyzvednut do hlavní věže kostela, odkud bude do daleka zvonit.

Výstava historických a jiných dokumentů byla instalována v prostorách Základní školy v Tachlovicích. Při této příležitosti se na výstavě v Tachlovicích prezentovalo i naše občanské sdružení Tři habry, o což se postarala paní Lída Žáková z Tachlovic. Děkujeme.

„Tříhabrová skupina" u zvonu před oltářem v kostele sv. Jakuba Většího v Tachlovicích 28. 6. 2009.

Tachlovickou výstavu zhlédlo během tří dnů 374 návštěvníků a jeden z pozdravů z balónkové pošty, posílané v neděli 28. června v podvečer, doletěl až do Klatov. (Všimněte si neobvyklého proudění větru v těchto dnech.) Klatovský nálezce balónku se 30. června ozval na Obecní úřad do Tachlovic.