Kapitola: Aktuality


Sobota 16. června 2018 - Pozvánka k pouti U Tří habrů


18. května - 23. června 2018: Pozvánka do zahradnictví v Kozolupech

Organizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie Loděnice pořádá ve dnech 18. 5. až 23. 6. v Ovocné a okrasné školce Bielmacz ve Vysokém Újezdě - Kozolupech již 3. ročník Květinového festivalu. Otevřeno je denně (kromě neděle) od 9 do 17 hodin. K vidění i ke koupi je velký sortiment pelargonií, ale také mnoho druhů letniček, jako např. petunie, surfinie, lobelie, lantany...
Koupit si můžete jednotlivé sazenice, ale i osázené truhlíky a další nádoby. Je možno dovézt vlastní nádoby a do těch vám budou vybrané rostliny zasazeny.
Jste srdečně zváni!


29. dubna a 8. května 2018 - Vítání ptačího zpěvu v Lužcích a v Tachlovicích

Letos se tradiční ornitologická akce „Vítání ptačího zpěvu“ konala v našich končinách hned dvakrát:
Po prvé jsme se sešli s ornitologem Jaroslavem Veselým z Trněného Újezda v sobotu 29. dubna na návsi v Lužcích a odtud se vydali k rybníku Petrlánku.
Tam jsme viděli mnoho zajímavého: kousek od břehu rybníka hnízdí na zemi v křoví moták pochop, kolem nás poletovaly rozčileně kukačky, které jsme rušili při kladení vajec do hnízd rákosníků. Několik ptáčků ornitologové odchytili a okroužkovali:

Budníček menší s kroužkem.

Pták, který se jen tak nevidí: Krutihlav obecný. Patří mezi šplhavce a je to tažný pták, který u nás hnízdí v dutinách stromů. Také on dostal kroužek. Špatně se fotografuje, protože v nebezpečí a v rozčilení neustále rychle kroutí hlavou, podle čehož dostal své jméno.

Po druhé jsme se s ornitology setkali ve státní svátek, v úterý 8. května na návsi v Tachlovicích. Naše trasa vedla po proudu Radotínského potoka do nově vznikajících tachlovických mokřadů. Přestože voda v potoce je zde silně znečištěná a mokřady jsou teprve ve stadiu zrodu, už si je mnoho vodních ptáků našlo a zabydleli se tu. Hnízdí tu tři páry čejky chocholaté (viděli jsme už jejich mláďata, kterým ornitologové říkají „kuřata“) a pozorovali jsme v letu i na zemi nebo ve vodě další druhy ptáků, kteří zde dosud nebývali: kulík hnědý, vodouš šedý, pisík obecný, čáp černý.

Hlavní slovo měl opět Jaroslav Veselý z Trněného Újezda, pracovník CHKO Český kras. Na obrázku ho vidíte s pytlíkem v ruce - v pytlíku je odchycený pták, který bude okroužkován, zvážen a zase vypuštěn na svobodu. V pozadí vpravo vidíte část tachlovických mokřadů.

Kroužek dostal strnad obecný.

A tímto způsobem se ptáčci váží.


Květen 2018 - Znovunalezena rarita ze Špičatého vrchu

Špičatý vrch je kopec (nadmořská výška 443 m) mezi Loděnicí a Bubovicemi, na jehož úbočí se nachází přírodní památka a chráněné území s názvem Barrandovy jámy. Slavný francouzský paleontolog Joachim Barrande (1799 - 1883) zde - stejně jako na mnoha dalších místech v našem okolí - před 150 lety hledal prvohorní zkameněliny. Zkoumáním barrandienu (který se tak tehdy ovšem nejmenoval) strávil polovinu svého života a zanechal po sobě rozsáhlé literární dílo i sbírku zkamenělin, což vše odkázal Národnímu muzeu v Praze.
Díky kompletní rekonstrukci Národního muzea, která probíhá v posledních letech, byl učiněn senzační objev: ve sklepě Národního muzea vyhrabali bednu s paleontologickými nálezy od Joachima Barranda a v ní zkamenělý otisk rostlinky (viz obrázek). Je 6 cm vysoká, patří do vyhynulého rodu Cooksonia a je stará 430 milionů let. Podle vědců je to nejstarší dochovaná makrofosilie větévky suchozemské rostliny na světě.
Po dokončení rekonstrukce Národního muzea bude Barrandova větévka ze Špičatého vrchu vystavena jako součást stálé expozice. Přijďte se podívat!

(Tato zpráva byla zveřejněna v médiích začátkem května 2018.)


Neděle 22. dubna 2018 - Obnoven rozcestník nad Třemi habry

Jak už jsme informovali, vichřice v říjnu 2017 napáchala kolem Tří habrů značné škody. Mj. ulomila rozcestník na kopečku nad Třemi habry, kde se říká „U kohoutů“:

V neděli 22. dubna 2018 dopoledne jsme se sešli, abychom rozcestník, který byl opraven a uschován v dílně u Vlasáků, znovu vztyčili.

V zemi zůstal po rozcestníku jenom tento uhnilý pahýl.

Ale vytáhnout ho, na to bylo nutno použít techniku.

Na valníku je opravený rozcestník.

Příprava materiálu k betonování.

Všimněte si ocelových „úček“, aby dřevo zase neuhnilo.

Můžeme nahoru:

A zabetonovat.

Nahoře upěchovat hlínu a zasít trávu.

Svačina u ohníčku U Tří habrů.

S nečekanou milou návštěvou ze Zličína: André - OK1DCA s manželkou Ivuškou (sedící vlevo).


Sobota 21. dubna 2018 - Výlet do západních Čech

Spolek Tři habry uspořádal vlastivědný autobusový zájezd do Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech a do kláštera Plasy. Kliknutím na následující obrázek s tanky a děly se otevře podrobný program výletu.


Sobota 24. března 2018 - Otvírání studánky U Tří habrů

Spolek Tři habry uspořádal v sobotu 24. března 2018 tradiční jarní setkání u studánky a kapličky sv. Antonína. Akce má název podle dávného lidového zvyku „Otvírání studánky“. Zahájení bylo ve 13 hodin.

Při této příležitosti jsme vysadili do květníku u studánky čerstvé květiny, a protože studánka se bude otevírat a odemykat habrovým klíčem, jsou to okrasné petrklíče.

Ještě před zahájením ceremoniálu jsme s potěšením konstatovali, že spolek Tři habry dále košatí: máme dvě malé dcerušky. Rodičům blahopřejeme a pohleďte na ně:

Maminka Andrejka Čadová s malou Karolínkou.

Lucinka Kirschnerová s maminkou Pavlínkou.

Vše připraveno, můžeme zahájit. Stručný uvítací proslov přednesl předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a předal habrový klíč hlavním aktérům.

Těmi byli letos manželé Renata a Jirka Hanulíkovi z Vysokého Újezda.

Studánku odemkli a svoji lásku stvrdili vodou z dlaní partnera.

To si zaslouží potlesk.

Po krátké modlitbě u kapličky sv. Antonína se rozhořel táborák a rozproudila všeobecná debata a hodování:

Na společném snímku účastníků letošního „Otvírání studánky U Tří habrů“ je přes 50 osob (a osůbek). Ale během toho sobotního odpoledne přišlo studánku a kapličku pozdravit odhadem asi 100 návštěvníků. Do ,tříhabrové’ přenosné lesní kasičky věnovali 1004 Kč na další péči o toto památné poutní místo. Děkujeme a vaší důvěry a podpory si vážíme.

Kapličkám a studánkám zdar!


Ptákem roku 2018 je sýček obecný

Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2018 sýčka obecného. Jedním z důvodů, proč právě sýčka, je stupeň jeho ohrožení. V minulosti býval považován za naši nejběžnější sovu. Na počátku 20. století odhadují ornitologové počet sýčků u nás na desetitisíce, v 70. letech minulého století napočítali na našem území přes 2000 párů a dnes žije v celé ČR asi 130 párů sýčků. Jako kriticky ohrožený ptačí druh byl sýček zařazen do Červeného seznamu ptáků České republiky.
Náš obrázek je převzat z časopisu „Ptačí svět“ [86].


Únor 2018 - Tachlovická památná vrba bílá dnes

Před devíti lety jsme vám představili mohutnou vrbu bílou na břehu Radotínského potoka v Tachlovicích (viz obrázek). Je stará téměř 130 let, vysoká byla 21 m a obvod kmene má 690 cm. Najdete ji v kapitole „Příroda“, stať „Památné stromy v našem okolí“ na těchto internetových stránkách.

Nyní jsme obdrželi zprávu i s obrázky od paní Ludmily Žákové z Tachlovic ohledně současného stavu památné tachlovické vrby. V r. 2015 do ní udeřil blesk, urazil jí větev a poškodil kmen. V r. 2016 ji silně napadla dřevokazná houba sírovec žlutooranžový. A koncem října 2017 vichřice dílo zkázy dokončila. Ulomila jednu z kosterních větví s kusem kmenu. Odborníci provedli radikální řez - odstranili větve koruny a zbylo torzo. Odbor životního prostředí z Hostivice, který akci zajistil, slibuje, že se strom omladí a prodlouží se jeho život. Musíme věřit, že se tak skutečně stane.
Autorem fotografií je pan Jan Koubek z Tachlovic. Děkujeme za spolupráci.


Sobota 3. února 2018 - 11. ročník Zeliády v Mezouni

Podle plánu, v sobotu 3. února 2018 v 16 hodin odpoledne zahájili předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a majitel decentního klubu U Mezka v Mezouni Pepík Mezulian 11. ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí. Bylo přihlášeno celkem 21 vzorků a tentokrát mezi nimi dokonce tři ze zahraničí - z Německa, od pracovníků firmy Globus.

Paní hostinská Vlaďka přináší porotě první anonymní soutěžní vzorky nakládaného zelí.

Porotu letos tvořili (zleva): Rudolf Zeman z Vysokého Újezda, Miroslav Blažek a jeho syn Ondřej Blažek, oba z Prahy - Barrandova.


Na následujících pěti snímcích vám představujeme většinu účastníků letošní mezouňské Zeliády:

Věra s Vlaďkou sečítají body od všech tří porotců.

Nyní už je možno vypsat diplomy pro všechny soutěžící.

Vyhlášení výsledků. Každoroční účastník Zeliády, Přemysl Adámek z Nučic skončil letos na čtvrtém místě.

Třetí místo Jana Sudíková z Roblína.

Druhé místo Štěpán Fatka z Vysokého Újezda.

Zvítězil stejně jako vloni Václav Sudík z Roblína (společně s manželkou Janou na 3. místě).

Sponzoři letošní Zeliády: Loděnka Loděnice, ZAPA Beton, Elektromontážní závod EGEM, klub U Mezka Mezouň a Pepík Vlasák, který dodal vlastnoručně vyrobená dřevěná kuchyňská prkénka na krájení cibule. Sponzorům děkujeme za dary, všem ostatním za účast.

Na závěr ochutnávka všech vzorků zelí - již neanonymních. Pro zajímavost, jak uspěla německá nakládaná zelí mezi českými: 21., 16. a dělené 6. - 7. místo.

Ochutnat dostal i pejsek Filip, ale z jiného soudku.


Na shledanou při další Zeliádě za rok!


Sobota 30. prosince 2017 - Rozloučení se starým rokem U Tří habrů

Předposlední den v roce, tedy v sobotu 30. prosince 2017 jsme se už tradičně setkali odpoledne U Tří habrů - jak říkáme - „při poslední lesní schůzi“. Žádný oficiální program se nekonal, zato panovala všeobecná družba a dobrá nálada. Během sobotního odpoledne se U Tří habrů vystřídalo několik desítek návštěvníků a díky nim se nám v lesní přenosné pokladničce sešlo 2033 Kč na další zvelebování tohoto poutního místa. Děkujeme za účast i za finanční příspěvky.

Lovecký opasek. Ale místo patron lahvičky se slivovicí, hruškovicí a kalvadosem.

Provizorně opravená střecha ,čerpačky’ zatím slouží dobře.


Pátek 15. prosince 2017 - Výlet na vánoční trhy

Spolek Tři habry uspořádal tradiční vánoční autobusový zájezd, tentokrát do německého města Annaberg. Kliknutím na obrázek se otevře podrobný plán výletu.


Skautská mohyla po vichřici

Co napáchala vichřice z konce měsíce října 2017 U Tří habrů a jak si s tím poradíme, to už máme na těchto našich internetových stránkách zdokumentováno. Zde pohleďte na další památné místo, o které pečuje spolek Tři habry:

Blížíme se k mohyle. Polámaných a vyvrácených stromů přibývá...

Mohyla vichřici přečkala bez poškození, přestože v její těsné blízkosti padlo několik smrků. Náhodou jsme se tam setkali s panem lesním, který nás informoval, že v nadcházejícím desetiletí (lesníci používají termín „decennium“) bude les kolem mohyly průběžně vytěžen a obnovován/zmlazen. Zajímal ho náš názor na způsob provedení, což nás potěšilo.


Sobota 18. listopadu 2017 - Brigáda U Tří habrů

V sobotu 18. listopadu se konala od 9 h dopoledne lesní brigáda U Tří habrů. Na programu bylo odstraňování následků nedávné vichřice a podzimní úklid. Tato reportáž volně navazuje na článek „Sobota 28. října 2017 - Co napáchala vichřice U Tří habrů“ v této kapitole „Aktuality“.

Když se podíváme na tu spoušť kolem Tří habrů po říjnové vichřici a na hromady nuceně vytěženého dřeva, můžeme být vlastně rádi, že jediným následkem pro naše lesní stavbičky zůstala tato díra ve střeše ,čerpačky’ po pádu velkého smrku.

Po bližším ohledání jsme zjistili, že kromě tašek a hřebenáčů jsou poškozeny i některé latě.

Pepík smetl se střechy listí, aby se tam mohlo lépe pracovat.

Míla s Karlem pak zatím provizorně zakryli díru novými taškami.

Náhradní hřebenáče nemáme. Až je seženeme, střechu doopravíme. Pokud má někdo z čtenářů těchto stránek doma na půdě nebo ve stodole několik nepotřebných hřebenáčů našeho typu, uvítáme, když nám je nabídne.

Závěrečná svačina.

Sestava brigádníků ze soboty 18. listopadu 2017.

U studánky klape nový mlýnek.

Z kusu padlého smrku jsme vyrobili nedaleko kapličky stojan pro cyklisty na jejich kola.

Při cestě domů jsme šli kolem vlakového nádraží v Loděnici. Dějí se tam zajímavé věci. Výpravčího tu už sice dávno zrušili, příjezdy vlaků hlásí automat, ale staromilcům a nadšencům to nevadí. Opravují starou a již se téměř rozpadající budovu čerpací stanice, kde kdysi doplňovaly parní lokomotivy vodu do svých kotlů. Tato ,čerpačka’ je přibližně stejně stará jako ta naše, kterou právě opravujeme (je z 90. let 19. století).


Sobota 11. listopadu 2017 - Houbiáda U Mezka v Mezouni

Čerstvým obrázkem dvou košíků plných hub z okolních lesů jsme vás pozvali do Mezouně k 10. ročníku Houbiády. Podzimní podmínky růstu hub vydržely dobré až do toho 11. listopadu, takže jsme při příležitosti Houbiády mohli uspořádat malou výstavku čerstvých hub.

Mykolog Ing. Jiří Baier a Boženka Nozarová opatří každou houbu cedulkou, viz následující obrázek:

Jedlý chřapáč čepcovitý z křivoklátských lesů.

Zahájení Houbiády 2017. Zleva: majitel klubu Pepík Mezulian, předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a Ing. Jiří Baier.

Ing. Baier každou houbu představí, řekne k ní zajímavosti a pošle kolovat. Tohle je například pestřec obecný, známý též pod přezdívkou „český lanýž“. Ke konzumaci se doporučuje pouze jako koření do houbových pokrmů.

Po prezentaci přinesených čerstvých hub zasedne porota a paní hostinská Vlaďka postupně servíruje soutěžní vzorky nakládaných hub. Letos bylo přihlášeno do soutěže 21 sklenic (vzorků).

Porota. Zleva: Martin Hamborský, Boženka Nozarová a Ing. Jiří Baier.

Body od jednotlivých porotců sečítá Věra s Vlaďkou.

Vyhlášení výsledků. 15. místo Žofinka Štemberková.

František Jůda z Mezouně.

3. až 4. místo - nejmladší soutěžící, Daník Tryner.

3. až 4. místo Jindřiška Mrázková.

Zvítězil s nakládanými ryzci stejně jako vloni Miloš Blažek.

Ceny účastníkům soutěže věnovali již tradiční sponzoři: ZAPA Beton, Obchodní dům Loděnka, klub U Mezka a spolek Tři habry. Letos také Andrej Babiš každému účastníkovi knihu a pro vítěze s vlastnoručním věnováním.

Poděkování pořadatelů Božence a Jirkovi.

Nyní už „odtajněné“ vzorky budeme ochutnávat tak dlouho, až nic nezbude.

Na následujících pěti snímcích představujeme většinu účastníků mezouňské Houbiády 2017:

Až v závěru Houbiády dorazil do klubu U Mezka Luboš Sládek s touto houbou, která mu vyrostla na dvorku na špalku. A přinesl i fotodokumentaci, jak rostla. Ing. Jiří Baier ji určil jako šupinovku zhoubnou.

Ten bílý špuntík uprostřed špalku, to je rodící se šupinovka.

Těšíme se na shledanou při Houbiádě 2018!


Sobota 28. října 2017 - Co napáchala vichřice U Tří habrů

V neděli 29. října 2017 - po předcházející sobotní vichřici - byla cesta ke Třem habrům od Vysokého Újezda uzavřena.

Kaplička a studánka přečkaly vichřici nepoškozeny.

Nejvíce to „schytala“ naše ,čerpačka’ - padl na ni zlomený smrk a poškodil střechu, naštěstí ne krov.

Kolem Tří habrů je teď plno polámaných a vyvrácených stromů.

Odpadkové koše vichřice smetla a vyprázdnila.

Ulomený a poškozený rozcestník.

Poničený rozcestník je nyní v opravě na dvorku u Vlasáků.


Sobota 15. července 2017: Brigáda U Tří habrů

Starším obrázkem z jedné z předchozích brigád jsme vás pozvali na sobotu 15. července ke Třem habrům na další brigádu. Odstraňovali jsme neblahé následky několika vydatných lijáků z poslední doby:

Květa, Pepa, Karel a Míla odstranili nános bahna z příjezdové cesty.

Vašek s bagrem upravil cestu ke kapličce a studánce. Mírně ji sešikmil tak, aby voda z protějšího kopce netekla po cestě ke Třem habrům, ale do lesa.

Ještě oprava nájezdu u kapličky.

Po práci byla svačinka.Liják v závěru června 2017

Po více než měsíc trvajícím suchu dva dny vydatně pršelo. Pohleďte, jaký potok tekl kolem kapličky a studánky U Tří habrů 28. a 29. června 2017. Ale díky obchvatné strouze, kterou spolek Tři habry nechal před lety vyhloubit, se nestala žádná pohroma. Jenom štěrk z příjezdové cesty ke kapličce je spláchnut do lesa.
Sobota 17. června 2017 - 10. Antonínská pouť U Tří habrů

Než zahájíme pouť, podívejme se, co je U Tří habrů nového:

U Wagnerů mají miminko: dcerušku Jasmínku. Blahopřejeme!

Na palouku vedle altánku je nový stožár s praporem spolku Tři habry.

K léčivému kameni nové schodiště i se zábradlím.

V podkroví altánku nové srdíčko. Přejeme M+D mnoho štěstí!

Ve 14 hodin zahájil naše poutní setkání lesní bohoslužbou tachlovický pan farář František Norbert Vehovský.

Na varhany doprovázel předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a zpívaly k tomu Marie Jirkovská a Jana Kozáková.

My ostatní jsme v průběhu bohoslužby zpívali již tradičně píseň z roku 1918 „V zemi věrných Čechů“ autorů V. Hornofa a F. Suchého. Ze vstupní sloky citujeme: „Smiluj se, ó Pane, v milosti a lásce shlédni na svůj lid / žehnej národu a vlasti milované, / hojnost zemi dej a míru svatý klid.“ A ze závěrečné sloky: „Duším světlo víry, srdcím lásku dej, / sešli pomoc svoji z trůnu nebeského, / českou zemi chraň a lidu požehnej.“

Když pan farář řekl: „Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje“, ministranti oběhli poutníky a podali jim ruku.

Po skončení lesní mše vystřídala varhany country kapela „Tornádo“ z Karlíka.

Robert Ambrož s Romanem Dvořákem jsou stálými a tradičními výčepními a hostinskými v lesním bufetu. Letos jsme opět obdrželi jako sponzorský dar dva sudy piva Bernard od Pepíka Mezuliana z Mezouně. Poutníci se činili a v podvečer byly sudy prázdné. Sponzorovi, hostinským i poutníkům děkujeme. V naší přenosné lesní pokladničce se sešlo během odpoledne 1317 Kč na další zvelebování poutního místa U Tří habrů, za což všem dárcům děkujeme.

V Hauerově stánku s cukrovou vatou, popkornem a brambůrkami jsme si prohlédli stroj na výrobu bramborových lupínků.

A ještě týden po pouti doma snídáme lahodné perníčky od paní Jeřábkové z Nučic, jimiž jsme se v jejím stánku zásobili:

Loučíme se s přáním „Za rok na shledanou“ a slovy, která do naší pamětní knihy vepsal pan farář František Norbert Vehovský: „Ať sv. Antonín provází svojí přímluvou ty, kteří zde stráví chvíle v tichu.“


Sobota 20. května 2017 - brigáda u trkačů

V sobotu 20. května 2017 jsme v rámci „Operace Trkače, díl II.“ ve spolupráci s hasiči z Vysokého Újezda pokračovali v čištění 120 let staré dolní trkačové šachty v Hačkách. Na tomto starším obrázku (z předchozí brigády) ještě vidíte zbytky nánosu bahna. Na jejich odstranění použili hasiči tentokrát oproti dřívějším brigádám jinou, závěrečnou čisticí metodu.

Kolem trkačů vede vodovod z Loděnice do Vysokého Újezda a nedaleko od dolní trkačové šachty, kterou jsme čistili, je instalován vodovodní hydrant. Na ten se hasiči napojili, aby proudící vodou mohli později zbývající nános bahna na dně šachty rozředit a vyčerpat. Zleva hasiči Tomáš Praveček a Jirka Góra, u hydrantu náčelník hasičů Jaroslav Wagner.

Pepík Vlasák instaluje agregát pro osvětlení do šachty.

Takový byl pohled do šachty, než jsme zahájili práci. Vše potopeno v průzračně čisté spodní vodě. Přestože naši předkové před 120 lety pracovali poctivě a důkladně, izolace - pokud nějaká byla - to nemohla vydržet.

Hasiči přinášejí čerpadlo. Budou ho potřebovat dvakrát: 1) Nejprve vyčerpat čistou spodní vodu, aby se dostali ke zbytkům nánosu bahna. 2) Bahno rozředit vodou z hydrantu a to pak vyčerpat ven.

Spodní voda už proudí ven z šachty...

Teď přichází ke slovu oděv, zvaný „broďáky“. Hasiči vlezou do šachty, vodou z hydrantu budou bahno ředit a postupně odčerpávat. (Nedávno jsme „broďáky“ viděli v akci při „Vítání ptačího zpěvu“ u Tachlovic, když se ornitologové marně snažili chytit do sítě ledňáčka.)

Na práci v šachtě hluboké asi 3,70 m je nutno si posvítit. Shodou okolností když jsme rozsvítili světlo, přišla hasiče navštívit jejich sluníčka - manželky a partnerky.

Hasič Jan Sloup. Bílá hadice přivádí vodu z hydrantu.

V pozadí přihlíží újezdská hasička Šárka Procházková s potomkem v náručí.

Teď už proudí ven z šachty důkladně rozředěné bahno.

Hlavní úkol splněn: šachta vyčištěna. Hasiči ještě zkusili „prošťouchnout“ původní starou odtokovou rouru (trubku), kterou by pak mohla odtékat z šachty stahující se spodní voda. I když s proudnicí vnikli do roury téměř 10 m, dál to nešlo, tam je odtoková roura přerušena nebo ucpána.

Závěrečná porada a svačina.

Co jsme našli na dně šachty v bahně: šrouby, příruba, kousky trubek - pozůstatky po trkačových mechanicích z konce 19. století.

Detail trkačových zvonů. Mají průměr asi půl metru.

Kohouty na trubkách přivádějících vodu do trkačů.

Ústí odtokové roury (trubky), kterou se nám nepodařilo zprovoznit.

Výstupní trubka o průměru asi 5 cm pro trkanou vodu prochází stěnou šachty asi 1 m pod stropem šachty a pokračuje (pokračovala) pod zemí. My budeme pokračovat v péči o tuto historickou technickou památku a v bádání o trkačích.


19. května - 17. června 2017: Pozvánka na „Květinový festival“ v Kozolupech

Český zahrádkářský svaz, zastoupený specializovanou organizací „Pelargonie Loděnice“, pořádá velkou květinovou výstavu ve spolupráci se zahradnictvím Bielmacz ve Vysokém Újezdě - Kozolupech. Kromě výstavy tam je poradenská služba, možnost nákupu květin, moštů a jablek i zahradnická soutěž. Jste srdečně zváni.

Návštěvníci obdrží skleněnou kuličku, kterou mohou vhodit do misky soutěžního muškátu, který se jim nejvíce líbí.

Jedno z mnoha krásných zákoutí v zahradnictví pana Bielmacze.

Rostlina s černými květy - jeden z druhů surfinie.

Hned u hlavní brány zahradnictví si můžete prohlédnout a poslechnout krásný zpěv tohoto ptáčka - konopky obecné, která si tu letos postavila v keři hnízdo.Výsledky nového rozboru vody ve studánce U Tří habrů

Finanční náklady na tento chemický rozbor vody uhradil Obecní úřad ve Vysokém Újezdě, za což děkujeme.Sobota 22. dubna 2017 - výlet do Josefova a Kuksu

Spolek Tři habry uspořádal předposlední sobotu v dubnu autobusový zájezd do pevnosti Josefov a na zámek a hospital Kuks (východní Čechy). Klepnutím na obrázek zámku Kuks se vám otevře podrobný program výletu.

Výletníků byl plný autobus, 51 osob; dopravu opět zajišťovala firma p. Valenty, řidič p. Henke.

První naše zastavení bylo v pevnosti Josefov. Je nazvána podle českého krále Josefa II., který ji nechal vybudovat v letech 1780 - 1787. Pevnost má 42 km dlouhých podzemních štol, 35 km je přístupných pro návštěvníky. Naše skupina absolvovala jeden km (stačilo to).

Průvodcem nám byl Tomáš Jirouch, student Filozofické fakulty v Hradci Králové. Byl skvělý, všem se moc líbil, jeho výklad byl špičkový.

Před vstupem do podzemních chodeb nám průvodce nejprve rozdal lampičky - kovová svítilna, ve které je umístěna svíčka. (Žádné čelovky, ale tak, jak si svítili vojáci za Josefa II., ale jen v omezených částech chodeb; pevnost byla plná střelného prachu.) Na konci prohlídky jsme na pokyn pana průvodce zhasli svíčky, abychom si vyzkoušeli, jak se chodí podzemními chodbami úplně potmě, tak jak se museli tehdy pohybovat vojáci.

Naše druhá zastávka: Kuks - barokní areál, budovaný od r. 1694 rodem Šporků, původně s lázněmi, zámkem, špitálem, kostelem a rodinnou hrobkou. Na Kuksu nás přivítal průvodce Jiří Adam, rovněž šikovný student, a jeho přednáška byla vyčerpávající.

Sochařská výzdoba od M. B. Brauna, na obrázku alegorie ctností a neřestí.

Na závěr prohlídky byl pro nás připraven malý koncert historických hudebních nástrojů v kostele hospitalu.


Věrce Liškové patří naše uznání a díky za vynikající přípravu a organizaci zájezdu.Sobota 22. dubna 2017 - Vítání ptačího zpěvu v Tachlovicích

Ptákem roku 2017 vyhlásila Česká společnost ornitologická datla černého. Představujeme vám ho na obrázku z učebnice přírodopisu pro měšťanské školy z počátku 20. století [58].

Obrázek datla černého dostal na památku každý účastník „Vítání ptačího zpěvu“ v Tachlovicích. Počasí se letos nevydařilo (déšť, vítr, zima), takže ptáci nelétali ani nezpívali - není divu.

Ale i na tuto variantu byli ornitologové J. Veselý z Trněného Újezda a Ing. J. Novák z Chrustenic připraveni; hned zrána odchytili několik ptáků, které jsme si pak mohli (kryti před deštěm v autobusové čekárně v Tachlovicích na návsi) zblízka prohlédnout, poslechnout si jejich zpěv z přehrávače a po okroužkování je vypustit na svobodu.

Pěvuška modrá, zčásti tažný pták.

Budníček menší s „čerstvým“ kroužkem. Je to tažný pták, v dubnu už je u nás slyšet všude.

Poté jsme se vydali na procházku podél Radotínského potoka, kde - jak vidíte - se pracuje na obnovení jeho původního meandrovitého koryta, a sledovali ptáky, kterých bylo vidět a slyšet jen poskrovnu.

Na obloze kroužil dravec moták pochop, v houštině jsme s použitím hlasu z přehrávače přivolali do těsné blízkosti střízlíka.

Naše cesta vedla kolem zatopeného vápencového lomu „Skála“.

Zlatý hřeb naší vycházky se ale nekonal. Tím mělo být odchycení ledňáčka na břehu Radotínského potoka do sítě a jeho okroužkování. Ledňáčkovy nory však jsou letos opuštěné a ornitologové vyslovili názor, že tachlovický párek ledňáčků asi nepřežil zimu.


Čtvrtek 20. dubna 2017 - kontrola skautské mohyly

Kolem naší skautské mohyly se stále těží dřevo a trikolora na trnové koruně je po pěti letech zašlá.

Tedy jsme trikoloru vyměnili za novou.

Přímo naproti mohyle právě lesní dělníci dokončovali novou oplocenku. V pozadí osada Teplá stráň.Sobota 25. března 2017 - Otvírání studánky U Tří habrů

Spolek Tři habry Vás srdečně pozval ke studánce a kapličce sv. Antonína na sobotu 25. března 2017 k tradičnímu jarnímu otvírání studánky. Začátek byl ve 13.30 h, na následujících obrázcích si můžete prohlédnout, jak to proběhlo.

Celá cesta lesem ke Třem habrům je roubena kvetoucími jaterníky.

Několik set metrů pod studánkou je cesta od Loděnice v důsledku vichrů přerušena, a tak jsme si udělali přestávku a zazpívali starou slovenskou lidovou písničku, která nutně vytanula na mysli: „Cesta je zarúbaná / šarvanci po nej idú / stoliční hradní páni / pred nimi plakať budú...“

U kapličky a studánky už je jaro - takhle tam kvetou primulky.

A stálý obyvatel Tří habrů, mnich houštin a ptačí Paleček - střízlík obecný už si postavil jedno z hnízd přímo na kapličce v podkroví. Ať se ti i nadále u nás líbí!

O půl druhé odpoledne předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák přivítal účastníky otvírání studánky.

Klíčem z habrového dřeva letos otevírali studánku Barborka a Dan.

Za přítomnosti 40 svědků dodrželi předepsaný ceremoniál - otočit klíčem, napít se vzájemně z dlaní a políbit se.

Studánka otevřena, můžeme se sesednout kolem ohýnku a začít hodovat.

Karel Jelínek z Mezouně při této příležitosti oprášil a zapálil si svoji slavnostní fajfku.

Blahodárnou vodu od Tří habrů načerpalo během toho odpoledne mnoho návštěvníků.

Malý Vojtíšek jinak nedal a habrovým klíčem na závěr otočil spolu s dědečkem ještě jednou.Sobota 18. února 2017 - Zeliáda v Mezouni

Letos jsme pro účastníky Zeliády připravili tyto suvenýry (medaile).

Od loňska přibyla další soutěžní kategorie: Poznej svoje vlastní zelí.

Teď už jsme v Mezouni, sobota 18. února odpoledne. V klubu U Mezka stojí na pultě hlávka zelí mezi suvenýry, cenami a trofejemi pro soutěžící.

V 16 hodin předseda spolku Tři habry Pepík Vlasák a majitel klubu U Mezka Pepík Mezulian zahájili Zeliádu 2017.

Abychom si mohli zazpívat, když bude porota ochutnávat soutěžní kysané zelí, přišel nám zahrát na harmoniku pan Václav Nejedlý z Rudné.


Na následujících pěti snímcích vám představujeme většinu účastníků letošní Zeliády 2017. Soutěžící i diváci promícháni:

Paní hostinská Vlaďka začíná porotě postupně přinášet vzorky soutěžního zelí.

Přísnou porotu tvořili (zleva): Mgr. Stanislav Berkovec (mj. poslanec parlamentu za hnutí ANO), Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. (rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) a František Kos.

Vyhlašování výsledků: 4. místo Pepík Žák (Tachlovice).

3. místo Jindřiška Mrázková (Vysoký Újezd).

2. místo Pavel Pilař (Nučice).

Vítěz Václav Sudík (Hředle), obtěžkán cenami a trofejemi. Zazněla fanfára: „Šla Nanyka do zelí...“

Medailisté: Zleva Václav Sudík, Jindřiška Mrázková a Pavel Pilař.

Medailisté, porota a hlavní organizátoři.

Každý se mohl přesvědčit, které zelí chutnalo porotcům nejvíce. Všechno jsme snědli, nic nezůstalo, ať už soutěžní vzorek skončil na prvním nebo devatenáctém místě. Zbývá dodat, že všechna zelí byla natolik dobrá, že v nové soutěžní disciplíně „Poznej svoje zelí“ pouze pět účastníků z devatenácti to svoje zelí poznalo.

Milými a stálými sponzory naší Zeliády opět byly: ZAPA Beton, Loděnka Loděnice a klub U Mezka Mezouň. Děkujeme soutěžícím, návštěvníkům i sponzorům za krásné sobotní odpoledne a večer.

Kompletní výsledková listina, z níž je patrno, co všechno porota posuzuje. Na shledanou za rok!Sobota 25. února 2017 - výlet do podzemí na Mořině

Dne 25. 2. jsme absolvovali výlet do štol lomu Amerika.
Odjezd byl v 8.30 hod. vlastním autem od Vlasáků (Vysoký Újezd č. 5).
S sebou: pevnou obuv, baterku a oblečení, kterému nebude vadit bláto.
Cena: děti a důchodci 50 Kč, dospělí 100 Kč.
Vlastní prohlídka štol: nejedná se o turisticky upravené štoly, tzn. že se budete pohybovat ve štole, kterou si osvítíte vlastní baterkou (čelovkou). Podloží je různé, tzn. suché, ale jsou i místa s mazlavým jílovitým blátíčkem. Podle toho uzpůsobte vaše oblečení a obuv. Není na škodu mít v autě náhradní oblečení a obuv.

Kontakt:
Věra Lišková, lisice@seznam.cz
Josef Vlasák, mob. 739 411 718
Míša Vlasáková, mv@seznam.cz

Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amerika
http://www.tulacipodzemi.cz/amerika/
http://www.lomy-amerika.cz/

Účastníků se sešlo 90, na Mořinu vyjela ráno z újezdské návsi kolona 29 automobilů! Průvodci nám byli stejně jako loni Kateřina Fousová a Jakub Kratina. Odezva i nálada byla skvělá:Poděkování za sponzorský dar

Začátkem února 2017 jsme obdrželi výpis z našeho bankovního účtu, z něhož jsme se dozvěděli, že paní Helena Pěkná z Tachlovic věnovala 2000 Kč na opravy a zvelebování poutního místa U Tří habrů. Děkujeme.


Nový obraz kapličky sv. Antonína U Tří habrů

Na našich internetových stránkách v kapitole „Kaplička“ jsou k vidění dva obrazy kapličky sv. Antonína U Tří habrů (přesněji řečeno předchůdkyně té dnešní kapličky): jeden je od loděnického malíře Jaroslava Lišky, ten druhý je podepsán jen příjmením malíře - Jelínek (snad se jedná o malíře Jiřího Jelínka z Králova Dvora).
Zde vám představujeme nový obraz naší kapličky. V roce 2015 ho namaloval Zdeněk Žáček z Mořiny. Ještě donedávna byl obraz vystaven v Plzni, takže až nyní jsme si ho mohli vyfotografovat. Je to olej na plátně, formát 40 x 30 cm.


Sobota 7. května 2016 - lesní brigáda u trkačů

„Operace Trkače - díl II.“ zdaleka nekončí, přestože újezdští hasiči v sobotu 7. 5. 2016 na trkačových šachtách pět hodin intenzivně pracovali (se skromnou pomocí členů spolku 3H). Ale dosavadní výsledek jejich práce už je dobře vidět, o čemž se můžete přesvědčit na následujících obrázcích.

Hasiči na brigádu dorazili ve složení: Jaroslav Wágner (velitel), Jiří Góra a Jan Sloup.

Nejprve instalovali rám pro poklop horní trkačové šachty (nádrže).

Dolní trkačová šachta byla opět zaplavena vodou, kterou jsme museli nejprve vyčerpat, abychom se dostali k bahnu. Tentokrát jsme si pomohli i elektrickým čerpadlem.

Další mechanizace: Na kyblíky s bahnem jsme se po dřívějších zkušenostech vybavili navijákem, který se velmi osvědčil. Plné kyblíky jsme zpočátku počítali, ale když jich bylo přes 80, tak jsme přestali...

Bahna je v šachtě zatím ještě hodně, ale trkače už se jasně rýsují i s kohouty a výstupní trubkou.

Kam asi vedla?

Na dně šachty asi odtoková roura pro vodu, která trkáním už splnila svoje poslání a pokračovala v cestě do blízkého potůčku. Obsluha trkačů před 120 lety musela být vybavena holínkami stejně jako my dnes.

Celkový pohled do spodní trkačové šachty po skončení sobotní brigády.

Závěrečná porada, svačina a na shledanou v září.Sobota 28. listopadu 2015 - lesní brigáda „U trkačů“

V sobotu 28. 11. 2015 jsme se sešli ráno v 9 hodin v lese na místě zvaném „U trkačů“ nad Rasovou zahradou, abychom společně s hasiči z Vysokého Újezda zahájili „Operaci Trkače - Díl druhý“. Řečeno prozaicky: čistili jsme dolní trkačovou šachtu od stoletého nánosu bahna a kamení.

Vstup do šachty označen trsem zmrzlých václavek.

A již se sjíždějí brigádníci.

S traktorem na valníku přivezl Pepík Vlasák potřebné nářadí.

Hasiči z Vysokého Újezda přijeli ve složení: Jaroslav Wágner (velitel), Jirka Góra, Petr Burian a Martin Kratochvíl.

S metrovým nánosem bahna a kamení jsme počítali. Ale abychom se k němu dostali, museli hasiči nejprve ručně kyblíkem vyčerpat několik hektolitrů vody, která tu v létě při průzkumu v rámci „Operace Trkače - Díl první“ nebyla, takže jsme použití čerpadla nepředpokládali.

Teď už bylo možno do šachty natáhnout kabel elektrického osvětlení.

Souběžně probíhala příprava zakrytí vstupu do horní trkačové šachty.

Detail vstupu do horní trkačové šachty (nádrže).

Hasiči vybrali z šachty několik metráků bahna a kamení.

Trkače už se hezky rýsují, ale dobrou polovinu bahna jsme si ještě nechali na příště.

V bahně jsme objevili tento sto let starý, rzí obrostlý, půl metru dlouhý klíč na matky kolem 30 mm.

Závěrečná porada spojená s občerstvením.

Na jaře 2016 na shledanou!Sobota 18. července 2015: „Operace Trkače - Díl první“

Trasa k trkačům vede z Loděnice kolem kapličky sv. Kateřiny. Při cestě na sobotní brigádu jsme ji tedy navštívili, prohlédli a konstatovali, že je o ni dobře pečováno.

Od začátku nám bylo jasné, že na akci „Trkače“ sami nestačíme. Proto jsme požádali o pomoc újezdské hasiče a ti neodmítli, naopak ochotně nám vyhověli. V sobotu ráno před 10. hodinou jsme se takto sešli a sjeli přímo na místě i s potřebnou technikou. Hasiči Jan Sloup (vnuk zesnulého Mirka Sloupa, člena spolku Tři habry), David Trýb a velitel hasičského sboru ve Vysokém Újezdě Jaroslav Wágner.

Agregát, abychom si mohli na práci v šachtách posvítit.

Výsledek prvního letmého průzkumu v horní šachtě (nádrži): „Kromě hromady kamení a bahna jsou tu myši a žáby.“

Zvířátka hasiči pochytali a vypustili do lesa, potom začali kyblíkem vytahovat kamení a bahno.

Velké balvany vytaženy na laně.

Práce v šachtě je dosti nepohodlná, proto střídání.

Vytěženého bahna a kamení byla pěkná hromádka - šachta má totiž dno o rozměrech přibližně 2,5 x 2,5 m a nános bahna a kamení byl vysoký asi 40 cm.

Začínají se rýsovat první výsledky: přítoková roura o průměru asi 20 cm těsně u dna.

Tato „dvojčata“ o průměru asi 10 cm (rovněž těsně u dna), to budou přívody k trkačům v dolní šachtě.

Klenutý strop horní šachty má v nejvyšším místě asi 180 cm a je stejné konstrukce jako v rezervoáru U Tří habrů. Stěny jsou vyzděny z cihel a skletovány cementovou maltou - po 120 letech existence nejeví nádrž známky poškození (kromě rzi na traverzách a chybějícího poklopu).

To už bylo poledne a průběžně jsme zahájili svačinu.

Očistili jsme vercajk...

... a Tara si dokonce i chvilku lehla.

Po svačině jsme ještě prozkoumali dolní šachtu s trkači.

Hasiči nainstalovali opět agregát a osvětlení a konstatovali, že situace v dolní trkačové šachtě je podobná, jako v šachtě horní (v nádrži): dřevo, kamení, bahno... Vrstvu nánosu odhadli na 80 cm.

Největší předměty, které do šachty nepatří - polena, větve a balvany hasiči vytahali ven, a bahno s kamením jsme si nechali na příště. To proběhne „Operace Trkače - Díl druhý“. Na závěr hasiči vyfotografovali zatím bahnem zanešený interiér dolní trkačové šachty, abychom všichni viděli, na co se můžeme těšit:

Újezdským hasičům děkujeme a doufáme, že nám pomohou toto dílo dokončit.


Vedlejší produkty „Operace Trkače“ (aneb Ze starých archivů)

„Operace Trkače“, kterou spolek Tři habry zahájil v květnu 2015, probíhá zdárně, ale zatím bezvýsledně. Ponořili jsme se do dokumentů Státního oblastního archivu v Praze - Chodovci [85] a tam studujeme záznamy z konce 19. století, týkající se našich končin. O vodovodu od Tří habrů do zámku ve Vysokém Újezdě, natožpak přímo o trkačích nad Rasovou zahradou jsme doposud nenašli ani zmínku.
Dokumentace zámku a velkostatku Vysoký Újezd je tam uchovávána pod signaturou II 153 společně se záznamy ze Sv. Jana pod Skalou pod názvem „Velkostatek Svatý Jan pod Skalou, 1310 - 1903“. Hned v úvodu inventární knihy k této části fondu se praví: „Bylo zjištěno, že většina spisů statku Vysoký Újezd se nedochovala“.

Praha - Chodovec: budovy Archivního areálu, Státní oblastní archiv.


Ale zájemce o studium historie našeho kraje můžeme potěšit zjištěním, že pod následujícími inventárními čísly ve fondu II 153 si mohou v chodoveckém archivu prohlédnout tyto spisy:

738 - Kniha kontraktů při statku Vysoký Újezd 1782 - 1842.
755 - Kniha purkrachtní Vysoký Újezd 1694 - 1810.
758 - Pozemková kniha rustikální - Vysoký Újezd 1821 - 1881.
760 - Pozemková kniha dominikální, Vysoký Újezd, Dolní a Horní Roblín, Mořina 1800 - 1879.
353 - Škola ve Vysokém Újezdě - dotace, nadace, stavba; 1826 - 1848.
355 - Škola v Loděnici 1832 - 1834.

Ukážeme vám však některé zajímavosti, na které jsme zatím v archivu narazili, i když se přímo netýkají Tří habrů, ale s naším krajem úzce souvisí:

V Lužcích měl na konci 19. století opravnu hospodářských strojů pan František Kohout a tento účet vystavil v lednu r. 1898 panu Bergerovi ze Sv. Jana pod Skalou za opravu žentouru.

Dopisní papír pana Heinricha Cífky, majitele loděnického zámku a vinohradu, z r. 1903. (Text dopisu se týká rybolovu v Kačáku.)

Od r. 1897 funguje v Loděnici železnice a nádraží. Toto je průvodka zboží, zaslaného v říjnu roku 1900 do Loděnice (pro bubovický dvůr) - kotle na vaření krmi pro vepříky.

V roce 2012 byl vyhlášen Českou společností ornitologickou Ptákem roku tetřev hlušec. Pták, kterého většina z nás v přírodě nikdy neviděla. Jak vidíte na předcházejícím záznamu a v následující tabulce, pro naše předky tetřev až takovou raritou nebyl. V archivu jsme našli podrobné záznamy o ulovené zvěři v letech 1892 - 1894 „ve hvozdech k velkostatku Sv. Jan pod Skalou přináležejících“ (revíry Bubovice a Záhrabská), což je kousek od Tří habrů, a můžeme si tedy podle toho udělat obrázek, jak to v našich lesích a luzích vypadalo, když stavěli v roce 1892 kapličku sv. Antonína.

Protože záznamy o lovu zvěře jsou v knihách velmi rozsáhlé a podrobné (včetně data každého odstřelu - a střílelo se celoročně), dovolili jsme si je zestručnit a sestavit z nich přehlednou tabulku za léta 1892 - 1894 (z dnešního pohledu je zajímavé, že černá zvěř není v tehdejších záznamech nikde ani zmíněna).

V Loděnici působil na konci 19. století kolář Jan Bezkočka. Toto je jeho účet za kolářské práce pro dvůr v Sedlci za dobu od července do září 1895.Čtvrtek 7. května 2015: operace „Trkače“ zahájena - Prolog

Součástí vodovodu, vybudovaného na počátku 90. let 19. století od Tří habrů do zámku ve Vysokém Újezdě, byly také trkače, umístěné v lese nad Rasovou zahradou, kde se dodnes říká „U trkačů“, a propojené s hlavním řadem kameninovou rourou.
Pro pořádek: Trkač je jednoduché vodní čerpadlo, které k čerpání využívá energie samotné proudící vody. Vynalezli je už na konci 18. století bratři Montgolfierové.
Zdejší trkače tedy Občanské sdružení Tři habry považuje „za své“, má v úmyslu je důkladně prozkoumat a zakonzervovat (uchovat).

S heslem „Holub vrká, trkač trká“ jsme tedy vyrazili ve čtvrtek 7. května 2015 do lesa. Slyšeli jsme holuba hřivnáče i doupňáka, ovšem naše trkače - ty mlčí. Možná už sto let. Je zajímavé, že jsme se v minulosti setkali s lidmi, kteří pamatovali strojní čerpadlo U Tří habrů ještě v chodu po 2. světové válce, ale neznáme nikoho, kdo pamatuje (pamatoval) v činnosti zdejší trkače. Třeba je některý z čtenářů těchto stránek lépe informován, než jsme my, a ozve se nám?

Míla měří hloubku trkačové šachty - 2,7 metru. (To jsme ovšem ještě netušili, jak velký bude v šachtě nános bahna.)

Pohled na dno trkačové šachty.

Další šachta, o kousek výše, asi sloužila jako nádrž na vodu.

Máme tedy před sebou řadu otázek, z nichž jsou nejdůležitější: 1) Proč tu tyto trkače byly? 2) Jakou vodu trkaly? 3) Ve které době byly funkční?


Únor 2016: Lesní skřítci zapracovali

Skřítkům, obývajícím lesy kolem Tří habrů, už došla trpělivost, že rok a půl se ulice vedoucí ke Třem habrům jmenuje „Haurová“. Jedné únorové noci přistavili žebřík a ceduli vyměnili za správnou. Děkujeme.


Perličky kolem našich cest

Cedule kolem cest a silnic jsou od toho, aby byly čteny. Sledujeme je - i když jen ledabyle - a někdy nás opravdu pobaví. Tak například ulice vedoucí ke kapličce a studánce U Tří habrů dostala v září 2014 novou ceduli: „Haurová“. Pohledem do Slovníku cizích slov jsme zkontrolovali, co znamená slovo „haur“: 1) (zastarale) horník; 2) (expresivně) člověk okázale projevující své sebevědomí, nadřazenost, popř. odvahu. Pak by se ovšem měla ulice jmenovat krátce „Haurova“, ale spolek Tři habry věří, že jednou bude „Habrová“.

Inspirováni cedulí „Haurová“, ukážeme vám další perličky: naše Chrášťany.

Řevnice (dopravní značka v Hostími).

Chrustenice.

Chrustenice zkrátka mají smůlu... (cedule na náměstí v Loděnici).

Ale tu opravdickou perličku jsme vyfotografovali u cesty v Nenačovicích na 10 m vysokém smrku. Je to perlička domácí (kropenatá) a ani její majitelka nechtěla věřit tomu, co její drůbež dokáže...